Forsikring

Ved forsikringsskade ta kontakt med oss på telefon 71661078 eller ring direkte til Sparebank 1 Nordvest
tlf: 71 58 00 00 eller e-mail: nordvest@snv.no

LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlaemskap i forbundet.  Forsikringen dekker alle vanlige tap og skade på innbo og løsøre.
Forsikringen dekker:  Kr 59 pr. mnd.,  toppsikring kommer inn fra 1. Januar og får en liten prisøkning mm

  • Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon, vannledningskade.
  • Matvarer i fryseboks
  • Sykkel hvor som helst, inntil kr. 4000,-

LOfavør Reiseforsikring  med avbestillingsforsikring
Kr 737,- pr. år og gjelder hele familien, deg som medlem, din ektefelle/ samboer og barn under 21 år, uansett om familiemedlemmene reiser sammen eller hver for seg.
(avbestillingsforsikringen kommer automatisk med fra 01.12.2000), det er også kommet en ny reiseforsikring med toppdekning  . Det er også kommet ny
Reiseforsikring med toppdekning, som koster kr 1.105,- pr. år og har en mengde fordeler.  Vi nevner: ingen egenandel, engen krav til overnattingsdøgn, erstatningsbeløpene dobles m.m.                              les mere

LOfavør Ulykkesforsikring
Forsikringen dekker både deg som medlem, din ekstefelle eller samboer og
hjemmeboende, ugifte barn under 21 år.
                                             

LOfavør Toppsikring Kollektiv hjem, denn går ut fra 1. Januar og går inn i
Kollektiv hjem som får en prsiøkning på kr 1 pr. mnd

  • Skader på gjenstander som faller eller blir revet ned, velter o.l.
  • Tyveri av løsøre fra låst bil, f.eks. klær, fotoapparat, bag.
  • Skade på eget inventar og løsøre under transport.
  • Tyveri av gjenstander fra balkong eller terasse.
                                                 les mere

Lofavør Bilforsikring
Det er nå lansert en helt ny bilforsikring med betydelige fordeler for deg som er medlem i fagforbundet.
LO- favør bilforsikring har lavere egenandel og høyere startbonus en det som er vanlig, og gir deg toppvilkår til samme pris som standardforsikring.

*med lavere egenandel!
Kun kr. 3.000,- i standard egenandel
*med toppvilkår til standard pris!
Du får toppkasko til samme pris som andre betaler for en standard kaskoforsikring av samme type.
*med et unikt bonussystem!
Du får hele 30 prosent i startbonus når du kjøper forsikring for første gang.
Du oppnår toppbonus inntil fem år raskere enn det som er vanlig i markedet.
Du får samme fordelaktige bonus på bil to - inntil 70 prosent.
Du slipper bonustap ved første skade etter kun tre skadefire år med 75 prosent toppbonus.

Ungdomsavtale - for deg som er ung bileier under 23 år.

Sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en dyrere forsikring en de bileiere som er litt eldre.
Med LO- favør ungdomsavtale får du som er ung dette tillegget tilbake med renter, hvis du kjører skadefritt i fem år fra tillegget ble betalt første gang, og hvis du har vært forsikret hos Sparebank 1 i hele perioden.

Ungdomsgaranti - for deg som har unge sjåfører av bilen
Låner du bort bilen til fører under 23 år, er det økt risiko for at noe kan skje. Derfor økes normalt egenandelen ved kaskoskader med 6.000,- kroner, dersom føreren er under 23 år. Ved kjøp av LO- favør ungdomsgaranti for kun kr. 900,- per år, beholder du din valgte egenandel ved kaskoskade, uavhengig av hvem som kjører bilen på skadetidspunktet.   
Kontakt Sparebank 1 Nordvest for å be om tilbud på din bil tlf: 71 58 00 00 eller på e-post  nordvest@snv.no 

Slik kontakter du oss:

TELEFON: 71661078
www.fagforbundet.info