Styret og plasstillitsvalgte

Hovedtillitsvalgt:
Odd Asbjørn Bævre
Telefon: 71 66 10 78  e-post: surnadal@fagforbundet.info
Kontortid: Mandag--fredag 08.00-15.30.
Kontoret er på Øye barnehage
Velkommen innom!


Styret:
Leder: Odd Asbjørn Bævre
Telefon privat:  716 61 097   mobil: 913 03 369
Nestleder:
Kåre Ranheim
Telefon arbeid:
              privat mobil: 
Kasserer: 
Martinus Peder Haugen
Telefon arbeid: 916 05 046/ 716 61 078  privat mobil  908 69 501
Sekretær:
Lillian Bøe Gravvold
Telefon arbeid: 71655860   
Studieleder:
Arnhild Sæter

Ungdomstillitsvalgt:
Jorid Sylte
Pensjonisttillitsvalgt:
Lars E. Heggset

Plass og gruppe tillitsvalgt:
Stangvik Aldersheim:
Monica Bævre Nes
Surnadal Sjukeheim, langtids 1 og 2: Sissel Gravvold
Surnadal Sjukeheim, Rehab : Ingrid Andreassem
Surnadal Sjukeheim, Demens: Kristin Røen Aune
Hjemmesjukepleia, omsorgsbolig: Wenche Fjeldset
Hjemmehjelpene:
Ingrid Engtrø
Habilitering: Marit Ranveig Glærum Moen
Vaktmestere:
Magnus Kr. Bævre
Renholdere:
Elin Belsås
Utearbeidere/ brann/ landbruksvikar: Alf Magne Sande

Kontor:
Rådmanskontoret/ økonomi/ teknisk/
Kultur/ oppvekst/ næring:   
Ingebrigt G. Moen
Helse og sosial/ legesenteret/
Kontor ved sjukeheim/ omsorgsbolig:
Ann Grete Gravvold Sæter

Skole/SFO:
Torild Halset
Barnehage:
Heidi Helgetun

Kirke:
Alf Faksnes
Svorka Energi:
Kåre Ranheim
Bårdshaugen Barnehage:
May Astrid Johansen
Surnadal v.g. Skole:
Inger Johanne Iversen
Surnadal Ambulanse:
Helge Stene

Tillitsvalgte er der for din fordel, og har du behov så ta kontakt med plasstillitsvalgte så hjelper de deg.  Enten de hjelper deg å løse spørsmålet/problemet med en gang eller de må ha litt hjelp  og tid før de kan gi deg svar/ hjelp.

Slik kontakter du oss:

TELEFON: 71661078
www.fagforbundet.info