FYLKESORGANISASJONEN
Møre og Romsdal

Telefon: 71 20 16 60 se hjemmesidenLeder: Mariann Brandstad    E-post: mariann.brandstad@fagforbundet.noTilbake til hovedsiden